وابستگی در همه زمینه‌ها

سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی (اصلاح فرهنگی)
۴ آبان ۱۳۵۸/ ۴ ذی الحجه ۱۳۹۹
خودبیگانگی,
وابستگی در همه زمینه‌ها

ما الآن در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگى داريم. كه بالاتر از همه، وابستگى افكار است. افكار جوانهاى ما، پيرمردهاى ما، تحصيلكرده‌هاى ما، روشنفكرهاى ما، بسيارى از اين افكار؛ وابسته به غرب است، وابسته به امريكاست. و لهذا حتى آنهايى كه سوء نيت ندارند و خيال مى‌كنند مى‌خواهند خدمت بكنند به مملكت خودشان، از باب اينكه راه را درست نمى‌دانند و باورشان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم، اين وابستگى را دارند. و اين وابستگى سرمنشأ همه وابستگيهاست كه ما داريم. اگر ما وابستگى فرهنگى را داشته باشيم، دنبالش وابستگى اقتصادى هم هست؛ وابستگى اجتماعى هم هست؛ سياسى هم هست. همه اينها هست.