روشن‌فکران خودباخته

پیام به ملت ایران (هفت توصیه به دولت و ملت)
۱۸ تیر ۱۳۵۸/ ۱۴ شعبان ۱۳۹۹
خودباختگی,
روشن‌فکران خودباخته

بارها تذكر داديم كه بايد ايرانى بسازيم كه بتواند بدون اتكا به امريكا و شوروى و انگلستان- اين جهانخواران بين المللى- استقلال سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى خويش را به دست گيرد و روى پاى خود بايستد و هويت اصيل خويش را به جهان عرضه كنند. افسوس كه هنوز عده‌اى از روشنفكران نمى‌توانند دست از غرب و يا شرق بكشند؛ و اين دو را سر مشق كارهاى خود قرار داده‌اند. اميدواريم با تحول فرهنگ حاكم اسلامى، اين گروه به خود مشغول و از مردم بريده به خود آيند و اصالت خويش را دريابند و از وابستگى نجات پيدا كنند.