اتحاد با منافقان و ضد انقلابیون

پیام به ملت مسلمان ایران (تبریک نیمه شعبان- هشدار درباره توطئه‌ها)
۲۸ خرداد ۱۳۶۰/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۱
جبهه ملی,
اتحاد با منافقان و ضد انقلابیون

امروز منافقین و جبهه ملی و حزب دمکرات و تمامی ضد انقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند تا شما و انقلاب پاک ملت را نابود کنند.
مگر نمی‌بینید که هر روز در گوشه‌ای جمع می‌شوند و دست به خرابکاری می‌زنند؟
مگر نبود که اگر حضور شما نبود، آبروی انقلاب شما را در جهان ریخته بودند؟
مگر اعلامیه‌های اتحادیه کمونیستهای ایران را ندیده‌اید که به بهانه پشتیبانی از یک نفر، به تمام مقدسات شما توهین کرده‌اند؟