اجباری بودن عضویت در حزب

مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران‌
۴ اردیبهشت ۱۳۵۷/ ۱۶ جمادی الاول ۱۳۹۸
حزب رستاخیز,
اجباری بودن عضویت در حزب

رژیم شاه رژیمی دیکتاتوری است. در این رژیم، آزادیهای فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده‌اند. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می‌کند. انعقاد مجامع سیاسی- مذهبی ممنوع است. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ وجه وجود ندارد. شاه قوای سه‌گانه را غصب کرده است و یک حزب واحد ایجاد نموده است. از این بدتر، پیوستن به این حزب را اجباری کرده است و از متخلفان انتقام می‌گیرد.