ایستادگی ملت در مقابل حزب

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمز پیروزی انقلاب‌
۱ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۲ صفر ۱۳۹۹
حزب رستاخیز,
ایستادگی ملت در مقابل حزب

آن حزب «رستاخیز» ی که آن قدر برای آن مدیحه سرایی کردند، هم خود او و هم عمال خبیث او آن قدر درباره آن مبالغه‌ها کردند، مدحها خواندند. و خود ایشان گفت که اگر کسی داخل این حزب نشود او را ما تذکره‌اش را می‌دهیم و می‌گوییم برود بیرون، آن قدر پافشاری راجع به این حزب کرد لکن ملت ایرانْ مقابل حزب و مقابل حزب‌ساز و مقابل تانک و توپ و مسلسل ایستاد و مجبور کرد این آدم دیکتاتور را به آنکه از حزبش صرف نظر بکند و حزب را کَانْ لَمْ یَکُنْ فرض کند.