خودباختگی مسیر تحمیل بیگانه را هموار می‌کند

سخنرانی در جمع پیشه‌وران اصفهان (تلاش برای خودکفایی و استقلال)
۲۱ آذر ۱۳۵۸/ ۲۲ محرّم ۱۴۰۰
خودباختگی,
خودباختگی مسیر تحمیل بیگانه را هموار می‌کند

ما تا نفهميم اين مسائل را، توجه نكنيم به اين مسائل و خودمان را نيابيم، اين گمشده را پيدا نكنيم، اين مغزى كه گم شده است و به جاى او يك مغز ديگرى نشسته عوضش نكنيم نمى‌توانيم مستقل بشويم. استقلال مغزى شرط اول استقلال است. استقلال فكرى شرط اول استقلال است كه ما فكرهامان را عوض كنيم. از اين انگل بودن خودمان را درآوريم. بايد ما اگر بخواهيم، اگر همه ملت ما ادراك اين معنا را كرده باشند كه همه چيز ما را اينها برده‌اند و ما اينها را بيرون كرده‌ايم، بايد خودمان خودمان را نگه داريم. اگر اين نشود، بعدها باز همان مسائل كم كم با تدريج- حوصله آنها زياد است- همين مسائل سابق تحميل ما مى‌شود. اگر ما بيدار نشويم، و با دو چشم، يك- دو چشم ديگر هم قرض نكنيم و نگاه نكنيم به اطراف خودمان و به مملكت و احتياجات خودمان، كم كم بتدريج آنها باز به ما تحميل مى‌كنند. همه چيز را به ما تحميل مى‌كنند. با دست خودمان به ما تحميل مى‌كنند.