باید خودمان را پیدا کنیم

سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان (لزوم بیداری مسلمین)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۵ رجب ۱۴۰۰ «۱»
خودبیگانگی,
باید خودمان را پیدا کنیم

مسلمانها بايد خودشان را پيدا كنند؛ يعنى بفهمند كه خودشان يك فرهنگى دارند، خودشان يك كشورى دارند، خودشان يك شخصيتى دارند. اينكه در ذهن جوانهاى ما كرده‌اند كه بايد مثلًا فلان مكتب در اينجا پياده بشود، مكاتب شما چيزى نيستند، اينها همين تعليماتى است كه ابرقدرتها در ايران پياده كرده‌اند. آنها يك همچو فرهنگى را براى ما درست كردند كه ما از خودمان بيخود بشويم، و آنها تمام چيزى كه ما داريم و حيثيتى كه ما داريم ببرند. بايد ما برگرديم به حال اول اسلام، بايد مسلمين برگردند به همان حال كه با جمعيت كم غلبه كردند بر همه قدرتها.