کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشور

سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)
صبح ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
استقلال, کارگران و کارمندان, کشاورزان,
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشور

کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر بطور دلخواه ان شاء الله، عمل کنند، گرفتاریهای کشور ما ان شاء الله، رفع می‌شود.