اینجا کشور امام صادق است

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و مسئولان قضایی ارتش (بیداری ملت)
صبح ۲۹ آبان ۱۳۶۵/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۷
امام صادق (ع),
اینجا کشور امام صادق است

اینجا کشور اسلام است. اینجا نه کرملین قابل این است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سیاه؛ اینجا کشور رسول خداست، اینجا کشور حضرت صادق است، اینجا پاسدارهای ما شرافت دارند بر کاخ‌نشینها، اینجا بسیجیهای ما و امت ما شرافت دارند بر تمام کاخ‌نشینهای عالم و همه کسانی که ادعای پوچ خودشان را می‌کنند و گمان می‌کنند که باید عالم پیش آنها خاضع باشد.