نصیحتی به مطبوعات

پیام چهارده ماده‌ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور
۹ اسفند ۱۳۵۷/ ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹
استقلال, مطبوعات و رسانه‌ها,
نصیحتی به مطبوعات

در مطبوعات که بعد از انقلاب اسلامی خود را در خدمت انقلاب و مسیر ملت معرفی می‌کنند، مطالب و مقالاتی درج می‌شود که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی است و این موجب نارضایتی و ناراحتی ملت را فراهم نموده، کراراً مراجعه می‌شود که این جانب اقدامی بنمایم، من متاسفم از این امر، به آنان و جمیع رسانه‌های تبلیغاتی نصیحت می‌کنم که این جانبازی والای ملت بود که با اتکال به اسلام و قوّت ایمان به خدای متعال شما را از آن اسارت و نکبت پنجاه ساله رهایی بخشید. اکنون سزاوار نیست که خلاف رضای ملت رنجدیده و بر خلاف انقلاب اسلامی سمپاشیهایی بکنید که نفع آن را جز اجانب و چپاولگران و خدمتگزاران آنها احدی نبرد. من نصیحت خود را تکرار می‌کنم و صلاح مطبوعات را در آن می‌دانم که تحت تاثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند.
شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگهای استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرتها را به زانو درآورد از آنان جدا نسازیم.