توصیه ای به نمایندگان مجلس

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)
۷ خرداد ۱۳۵۹/ ۱۳ رجب ۱۴۰۰
استقلال, مجلس شورای اسلامی, غربزدگی,
توصیه ای به نمایندگان مجلس

سیاست «نه شرقی و نه غربی» را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید. و اگر در وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر کشور چنین گرایشی باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئه‌گر در راس امور یا در قطبهای حساس، موجب تباهی کشور خواهد شد.