اختناق فضای تبلیغاتی دوران شاه

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (تغییر معانی الفاظ و اقتصاد ویران ایران)
۱۱ آبان ۱۳۵۷/ ۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
اختناق فضای تبلیغاتی دوران شاه

چنانچه مطبوعات ما حالا هم حق اظهار نظر ندارند! اگر یک وقتی آزاد بشود مطبوعات ما و دستگاههای تبلیغاتی، از قبیل رادیو و تلویزیون و اینها، آن وقت معلوم می‌شود قضیه چه هست و چه بوده؛ یعنی حالا نه من و نه شما و نه اکثر مردم اطلاع نداریم از اینکه چه گذشته است.