انتقاد به وضعیت رادیو و تلویزیون پیش از انقلاب

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (پیوستن ارتش به ملت، اندرز و اتمام حجت)
۸ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۹ صفر ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
انتقاد به وضعیت رادیو و تلویزیون پیش از انقلاب

از اول ما مبتلای به ادعاها بودیم. زمانی که محمد رضا خان بود اینجا ادعاها پشت سر هم! رادیو فریاد می‌کرد و تلویزیون نمایش می‌داد و مطبوعات دنبالش. و هر وقت آدم روزنامه را باز می‌کرد، اولش اعلیحضرت آریامهر چه فرمودند، والا حضرت چه فرمودند، ملکه چه فرمود، شهبانو چه فرموده؛ هر وقت رادیو را باز می‌کردیم همین حرف بود؛ هر کس صحبت می‌خواست بکند باید همین حرفها را بزند.