رسانه‌های گروهی در خفقان‌

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران‌
۲۹ مهر ۱۳۵۷/ ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۸
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
رسانه‌های گروهی در خفقان‌

خوب، یکی از این [وسایل‌] چیزهای تبلیغی رادیو- تلویزیون است. کدام یک از این دو مرکز تا کنون توانسته است یک کلمه‌ای، اگر شاه یک تخلفی کرده باشد، اگر یک کشتاری کرده باشد، بگویند شاه این کار را کرده است؟ الآن کدام مطبوعات جرات می‌کنند بگویند: امر شاه است؟