وسایل ارتباط جمعی رژیم پهلوی در خدمت کفار

مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل‌
۲۴ آذر ۱۳۵۷/ ۱۴ محرّم ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
وسایل ارتباط جمعی رژیم پهلوی در خدمت کفار

البته رژیم ایران سعی می‌کرد که اخبار جنگ مسلمانان با کفار را به نفع کفار گزارش کند و این کار را همیشه‌ کرده است و همیشه اعراب را مشتی مردمی که مسائل را درست درک نمی‌کنند، معرفی کرده است. رژیم، یکی از پشتیبانان بزرگ اسرائیل است. رادیو ایران و وسایل ارتباط جمعی همه، چه آنها که از خود رژیم است و چه آنها که زیر فشار رژیم بودند، به نفع اسرائیل کار می‌کردند و این ما بودیم که از اول با تمام برنامه‌ها مخالفت کردیم و اکنون نیز می‌کنیم.

آقا در این مملکت تلویزیون آزاد و دست یک اسرائیلی [است‌]. او هر چه می‌خواهد بگوید؛ رادیو هم تبلیغاتش، برنامه‌اش را خودشان درست می‌کنند و چه می‌کنند.