ابزار های صدور اسلام

سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)
صبح ۹ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۴
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
ابزار های صدور اسلام

و ما که می‌گوییم اسلام را ما می‌خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می‌توانیم. اما آنکه ما می‌توانیم این است که به وسیله دستگاههایی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه‌هایی که در خارج می‌روند، اسلام را آن طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن طوری که هست معرفی بشود، مورد قبول همه خواهد شد.