دقت در اسلامی بودن صدا و سیما

نامه احوال‌پرسی و ابراز اشتیاق برای دیدار
۱۳۱۲ ه. ش./ ۱۳۵۲ ه. ق
صدا و سیما,
دقت در اسلامی بودن صدا و سیما

و البته ما باید خیلی به فکر این باشیم که این دستگاهی که مهمترین دستگاه شاید باشد در تبلیغات ما، این دستگاه از حیث سیما و از حیث صدا هر دو اسلامی باشد؛ یعنی، کوشش بشود در اینکه هر قدمی که بر می‌دارید، یک قدمی باشد برای اسلام بردارید تا اینکه کارتان عبادت باشد. از اول که این جمهوری پیروز شد، من به اشخاصی که متکفل این امور بودند و در راس این قضیه واقع شده بودند، هی این مطلب را سفارش می‌دادم، لکن بعضی از آنها که بعدها معلوم شد که مردم غیر صحیحی هستند، هی عذر می‌آوردند که ما مشغولیم و داریم درست می‌کنیم و نمی‌شود و چه و کذا. لکن حالا بحمد الله، می‌بینیم که دارد می‌شود.