در اهمیت مساله تبلیغات

سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات)
صبح ۱۳ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۴
مطبوعات و رسانه‌ها, تبلیغات, صدا و سیما,
در اهمیت مساله تبلیغات

مساله تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهمی است که شاید در راس بیشتر از امور واقع بشود. و ملاحظه می‌کنید که دنیا تمام تبلیغاتشان به ضد ماست، تقریباً باید این طور گفت آنهایی که به ضد ما نیستند ساکت‌اند. و الّا تمام رادیوها، تمام مطبوعاتشان، مصاحباتی که در خارج واقع می‌شود همه را ملاحظه کردید که به ضد جمهوری اسلامی است، یعنی به ضد اسلام است. و چون اسلام را آنها نمی‌خواهند و ایران را می‌بینند که در صدد این است که اسلام را معرفی کند به عالم، و اگر معرفی بشود به عالم قبول خواهند کرد و منافع آنها را به هدر خواهد داد، از این جهت با ایران مخالفت می‌کنند.