وعده تشکیل

پیام به افسران و سربازان ارتش (عدم حمایت از دولت بختیار)
۱۲ بهمن ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
وعده تشکیل

این جانب به واسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت، دولت موقت را برای تشکیل مجلس موسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی می‌کنم تا ارتش محترم به وظیفه قانونی و ملی خود رفتار نماید؛ و ان شاء الله تعالی به ناسامانی‌ها و آشفتگی‌ها خاتمه داده شود. مطمئن باشید در صورتی که به وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمایید، ملت و دولت ناشی از آن، در احترام و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود.