فاضل، امین و متدین باشند

سخنرانی در جمع مردم (آمادگی برای انتخابات مجلس موسسان)
۱۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۶ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
فاضل، امین و متدین باشند

شما جوانها و شما مرد و زن ان شاء الله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس موسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همین طور که رو آوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رای دادید در آنجا هم باید با عشق و علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص‌ امین را، اشخاص متدین امین فاضل را، برای اینکه بروند در مجلس موسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند.