خادمین به ظالمین جایی در مجلس خبرگان ندارند

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و اهمیت انتخابات مجلس‌
شامگاه ۱۶ فروردین ۱۳۵۸/ ۷ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
خادمین به ظالمین جایی در مجلس خبرگان ندارند

نگذارید اشخاصی در مجلس موسسان وارد بشود که خیر امت را نمی‌خواهد بلکه خیر اشخاصی را می‌خواهد که ظالم هستند؛ نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که آنها با قدرتهای بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود و اراده خود و با امتیاز خود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار می‌خواهند بکنند، به نفع ایران کار می‌کنند- آنها را باید تعیین بکند تا این سه تا مرحله تمام بشود.