به دنبال اختلاف بودند

سخنرانی در جمع بانوان (انحراف اذهان ملت از مشکلات داخلی توسط امریکا)
۱۰ دی ۱۳۵۸/ ۱۱ صفر ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
به دنبال اختلاف بودند

از آن روزی که یک پیروزی نسبی برای این ملت حاصل شد و این سد را شکستند و دست اجانب قطع شد از این کشور، از آن وقت شروع کردند به ایجاد اختلافات و توطئه‌ها. یک راهش این بود که در هر قدمی که ملت برمی‌دارند یک اختلافی ایجاد کنند. راجع به اصل جمهوری اسلامی حرفها بزنند و مقاله‌ها بنویسند و نطقها بکنند. راجع به مجلس خبرگان صحبتها بکنند که حالا هم دارند می‌کنند. راجع به قانون اساسی مسائل بگویند و حالا هم دارند می‌گویند.