در این راه، مدام مخالفت می‌کردند

سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت (نقشه دشمنان، ایجاد اختلاف)
۶ دی ۱۳۵۸/ ۷ صفر ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
در این راه، مدام مخالفت می‌کردند

جمهوری اسلامی را رای دادند. تقریباً 98 درصد رای مثبت بود. یک قدری هم بیشتر. بعد هم خبرگان را که هی مخالفت، هی مخالفت. مع ذلک مردم تعیین کردند خبرگان خودشان را. بعد هم به آرا گذاشتند، همین قانون اساسی را. آنجا هم باز مخالفت، مخالفت، لکن مع ذلک ملت پیروز شد. این‌ها ننشستند باز. آن جهتش تا اینجا آمده است. حالا بعدش هم البته رئیس جمهوری یا مجلس شورای ملی، اینها هم البته مواجه با خیلی مخالفتها خواهد شد.