در مورد این مجلس جدیت کنید

سخنرانی در جمع عشایر بختیاری ایذه (اوضاع ایران در دوران پهلوی)
۲۱ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
در مورد این مجلس جدیت کنید

این اسلام را حفظ کنید؛ این نهضت اسلامی را حفظ کنید و همان طوری که در رفراندم رای دادید و موفق شدید، و تقریباً صد در صد رفراندم پیروز شد، همان طور در مجلس موسسان نیز جدیت کنید و آرای خودتان را برای اشخاص بیدار، امین، مومن مُسْلم، وطنخواه، به صندوقهایی که بعدها ... درست می‌شود بریزید.