کار این مجلس نباید طول بکشید

سخنرانی در جمع مردم (تصویب قانون اساسی و طرح جهاد سازندگی)
۲۶ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۱ رجب ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
کار این مجلس نباید طول بکشید

الآن ما می‌خواهیم قانون اساسی یک مملکت را درست کنیم و به نظر ملت برسانیم. خوب، یک همچو چیزی، یک همچو امر مهمی را اینها حالا افتاده‌اند دوره که نه، ما می‌خواهیم «مجلس موسسان» باشد! آن مجلس موسسان عریض و طویلی که ششصد- هفتصد نفر باید جمع بشوند، که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند، یک شش ماهی لازم است تا مجلس موسسان درست بشود؛ و بعد هم افراد مختلف، افراد مغرض، نمی‌گذارند که این قانون درست تحقق پیدا بکند. و نظرشان به این است که طول بکشد. یک چیزی که با دو ماه می‌شود اصلاحش کرد، به دو- سه سال، سه- چهار سال، طولش بدهند و آنها توطئه‌ها را بکنند، کارهایشان را انجام بدهند و اجتماعاتشان را با هم بکنند، و یک‌دفعه نه اسلام و نه کشور و نه قانون اساسی، و همان حرف‌های سابق.