می‌خواهند اساس را از بین ببرند

سخنرانی در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم (تصویب قانون اساسی)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
می‌خواهند اساس را از بین ببرند

مهم قانون اساسی است. یک دسته الآن افتادند تو دور که نه، مجلس اصلش باید یک مجلس موسسان باشد، چون در غرب مجلس موسسان بوده، آقایان هم میل دارند مجلس موسسان باشد، و اینها هم نه اینکه برای مجلس موسسان دلشان سوخته؛ اینها می‌خواهند مطلب را به تعویق بیندازند معطل بکنند بلکه آن ریشه‌های گندیده‌ای که دارند به هم متصل می‌شوند، قوه پیدا کنند بیایند اساس را از بین ببرند. الآن ما باید همه همّمان را صرف این قضیه بکنیم.