قانون اساسی خوب، همه چیز را درست می‌کند

سخنرانی در جمع کارکنان پالایشگاه نفت تبریز (رفع آشفتگیها)
۱۹ تیر ۱۳۵۸/ ۱۵ شعبان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
قانون اساسی خوب، همه چیز را درست می‌کند

الآن شما باید همه قدرتان را صرف بکنید برای اینکه الآن قانون اساسی- اساس مملکت- باید، درست بشود. اساس مقدم بر این طور چیزهاست، الآن قانون اساسی را باید درست بکنید.
اشخاص خبره را فکر بکنید چه اشخاصی باید انتخاب بکنید؛ اشخاص سالم، اشخاصی که نه شرقی باشند، نه غربی باشند، اعتقاد به جمهوریت اسلامی داشته باشند، ایمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلک. ان شاء الله وقتی مجلس درست شد و قانون اساسی درست شد و رئیس جمهور درست شد، اینها هم به تدریج درست می‌شود. قدرت الآن دست خود شماست و اینها هم هیچ آدمی نیستند که بتوانند کاری بکنند.