نظرتان را به مجلس بدهید

سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نظرتان را به مجلس بدهید

از اطراف می‌آیند و مشکلات خودشان را می‌گویند و من هم به همه آنها این سفارشی را که به شما حالا عرض می‌کنیم به همه‌شان عرض کرده‌ام که ما یک مسائل اصلی داریم‌ که الآن به آن مبتلاییم و آن اینکه تدوین قانون اساسی شده، و این [را] منتشر هم کرده‌اند، و باید نظر داده بشود. الآن وقتی است که ما همه قوایمان را صرف کنیم در اینکه طرح بدهیم؛ ... اشکالاتی که راجع به قانون اساسی داریم بکنیم و بدهیم به مجلس سنا که بعدها خبرگان بیایند و نظر کنند.