از علمای بزرگ باشند

سخنرانی در جمع بانوان دانشجوی اصفهان (رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی)
۲۶ تیر ۱۳۵۸/ ۲۲ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
از علمای بزرگ باشند

و کوشش کنید که ان شاء الله این قانون اساسی درست تدوین بشود، و کوشش کنید که اشخاص مومن، صحیح، از علمای بزرگ انتخاب کنید تا قانون اساسی را آن طوری که اسلام می‌خواهد تدوین کنند؛ و تصویب کنند بعد هم خودتان ان شاء الله تصویب کنید و یک مملکت اسلامی آن طوری که همه می‌خواهیم؛ مملکتی که هر جایش بروید بوی اسلام بدهد.