من اصلا نگران نیستم

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (پرهیز از اختلاف)
۱۵ آذر ۱۳۵۸/ ۱۶ محرّم ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
من اصلا نگران نیستم

من از آقایان که در این مدت برای قانون اساسی و برای مجلس خبرگان زحمت کشیدید، تشکر می‌کنم. و امیدوارم که خدمت شما به اسلام مورد نظر صاحبان اسلام باشد. و موفق باشید که از این به بعد هم همه با هم خدمت کنیم برای اسلام.
این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شد موجب نگرانی بعضی اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. قانون اساسی صحیح است. و اگر بعض طوایف خیال می‌کنند که آن چیزی که آنها می‌خواهند در قانون اساسی نیست، این یک اشتباه است. و این را باید بدانند که اسلام برای همه است. و قانون اساسی اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا می‌کند. و ما امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه‌ای در کار باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود. نگران نباشند هیچیک از طوایف.