تشکیل این مجلس نباید طولانی شود

سخنرانی در جمع جامعه وعّاظ تهران (جدایی دین از سیاست)
۲۷ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رجب ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
تشکیل این مجلس نباید طولانی شود

ملاحظه کنید- آنهایی که می‌گویند ما راهپیمایی می‌کنیم تا مجلس موسسان درست شود ببینید چه اشخاصی هستند؛ کی‌ها متصل شدند به هم و چه نظری دارند در این کار. نظر این است که مجلس موسسان شش ماه طول بکشد تا تعیین بشود اشخاصش. دو ماه طول بکشد تا یکی یکی، پانصد، ششصد، هفتصد، نفر را تعرفه‌هایشان را ببینند و ببینند درست است یا نه، این تقریباً حدود یک سال، دو- سه سال هم طول بکشد به مناقشات در یکی یکی‌اش. بعضی از این شیاطین بیایند یک ماه، دو ماه معطل کنند سر یک ماده‌ای از این قانون. آن وقت چه بشود؟ این ریشه‌هایی که الآن زود قابل کندن و دور ریختن است، اینها جان بگیرند؛ اینها متصل به هم بشوند، این اشخاص مختلف به هم متصل بشوند، با اتصال به هم مانع بشوند از اینکه اصل رای داده بشود به جمهوری اسلامی. با اتصال به هم همچو بکنند که مسائل سابق دوباره عود کند.

اصل مقصد این است. منتها در بین اینها بعضی در اشتباهند؛ سوء نیت ندارند، اطلاعشان ناقص است، اشتباه دارند؛ در تحت تاثیر آنهایی که سوء نیت دارند واقع می‌شوند. و بعضی‌شان سوء نیت دارند و روی نقشه دارند کار می‌کنند. اینهایی که با هم‌ دارند متصل می‌شوند، شما مطالعه کنید، چه جمعیت‌هایی؟ آیا بازاری‌ها هستند؟ آیا منبری‌ها هستند؟ آیا محرابی‌ها هستند؟ یا یک دسته‌هایی هستند که این دسته‌ها هیچ کدام به اسلام کاری ندارند؛ بعضی‌شان هم جداً مخالف با اسلامند.