الان فرصت اشکال نیست، باید قانون را درست بنا کنیم

سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و پزشکان (تدوین قانون اساسی)
۱۷ تیر ۱۳۵۸/ ۱۳ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
الان فرصت اشکال نیست، باید قانون را درست بنا کنیم

الآن ما احتیاج داریم که قانون اساسی‌مان را بررسی بکنند و تصویب بکنند یک عدّه آدم مطّلع، خبیر، مجلس خُبرگان پیدا بشود. باید همه افکار را متوجه این بکنید که یک‌ اشخاص صحیحی، یک اشخاص مسلمانی، یک اشخاص متعهد به اسلام، یک اشخاص معتقد به اینکه این مکتب است که می‌تواند ما را مستقل قرار بدهد، یک همچو اشخاصی را تعیین بکنید. تا بروند به مجلس و ان شاء الله قانون اساسی را آنها چه بکنند و بعد هم رفراندم گذاشته بشود و این مرحله را ما طی بکنیم. در همین مرحله‌ای که ما هستیم الآن ما مخالف داریم. الآن همین حرفهایی که شما می‌زنید من احتمال می‌دهم که یک کسی بیخ گوشتان [گفته‌] خودتان هم متوجه نیستید. گفتید که ببین طب ما از بین رفته؛ بیایید برویم آنجا طرحش بکنیم، وقت طرح نیست الآن، الآن وقت این نیست که ما بنشینیم بگوییم طب ما چه جور است؛ دانشگاه ما چه جور است. همه اینها اشکال دارد. دادگستری ما چه جور است. همه اینها باید متحول بشود، اما موقعش وقتی است که ما یک حکومت صحیح پیدا بکنیم؛ ما بتوانیم در دنیا بگوییم که این مملکت ما، این رژیم ما، این قانون ما، این رئیس جمهور ما، این مجلس ما، که مردم، که دنیا ما را بپذیرد به اینکه ما یک رژیم تام العیاری هستیم. بعد از اینکه این طور شد، آن وقت بیاییم سراغ این خرده‌ریزهایی که چه شده است. چه عقب افتادگی‌هایی داریم، چه گرفتاری‌هایی برای ما این رژیم منحوس سابق درست کرده است؛ همه چیزها را به هم ریختند و رفتند.