نظرتان را مطرح کنید، بررسی می‌کنند

سخنرانی در جمع نمایندگان کمیته امور صنفی (اهمیت قانون اساسی)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نظرتان را مطرح کنید، بررسی می‌کنند

الآن چیزی که مطرح است آن چیزی است که اساس اسلام و اساس مذهب مبتنی بر او است. و آن قانون اساسی مملکت است. در قانون اساسی مملکت یک صحبت در این است که شما گفتید که باید روی موازین شرعیه باشد. شک ندارد این. لکن شماها مطالعه کنید، همین قانونی را که منتشر شده است، و هر جا که نظر دارید یا اصحاب نظر، نظر داده‌اند نظرتان را بنویسید، و به مجلس سنا، که بناست همه نظرها مجتمع بشود آنجا، بدهید تا ان شاء الله بعدِ آن خبرگانی که آنجا می‌روند آنجا انظار را روی هم بریزند و اصلاح کنند.