معتقدین به لزوم حکومت اسلامی را برگزینید

سخنرانی در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور (اقدام عمال امریکا به ترور)
۲۴ تیر ۱۳۵۸/ ۲۰ شعبان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
معتقدین به لزوم حکومت اسلامی را برگزینید

و آنکه باز من باید حالا عرض کنم به شما قضیه کوشش کردن در این قانون اساسی و خبرگان است، که وقتی که بنا شد خبرگانی تهیه بشوند، باید کوشش کنید که یک اشخاصی که متعهد باشند مومن باشند، چپ و راستی نباشند، امین باشند، یک همچو اشخاصی را [که‌] مطلع از اسلام باشند، اسلامی باشند، ما می‌خواهیم یک قانون اسلامی را رسیدگی بکنیم. قانون اسلامی را که بخواهیم رسیدگی بکنیم، باید یک اشخاصی باشند که اسلام را بدانند چه است؛ احکام اسلام را بفهمند چه است، معتقد باشند که اسلام یک رژیمی است که لازم است که در مملکت ما باشد. الآن باید همه قوا را روی هم بگذارید برای اینکه این قدم، قدم که دارد نهضت پیش می‌رود، در هر قدم همان قدم را تعقیب کنید که ان شاء الله پیش بروید و امیدوارم که خداوند همه شما را حفظ کند، و همه موفق باشید به خدمتگزاری؛ و همه‌مان ان شاء الله به خدمت به این مردم، به خدمت به این مستمندان، موفق باشیم.