قانون را بخوانید و نظر بدهید

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان- توطئه گروهکها)
۲۴ تیر ۱۳۵۸/ ۲۰ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
قانون را بخوانید و نظر بدهید

الآن توطئه‌ها در کار است برای اینکه نگذارند این نهضت به آخر برسد، و نگذارند که ما قانون اساسی را به طور صحیح درستش کنیم، و یک دولت مستقری که همه امور را اصلاح بکند درست بشود. الآن به نظر من کارهای دیگر، هر چه باشد، دست دوم است. دست اول همین کاری که الآن بالفعل هست، که هر کدام شما که اهل نظر هستید به قانون اساسی مطالعه کنید قانون اساسی را و نظر بدهید؛ و بعد از این هم توجه به این بکنید که آرایی که می‌دهید راجع به اشخاص متعهد، اشخاص صحیح، اشخاص اسلامی، اشخاصی که بشناسید اینها مسلمانند و متعهدند و امین هستند، گرایش به چپ و راست ندارند؛ این اشخاص را تعیین کنید تا آنها این قانون را بررسی بکنند. و بعد که این بررسی شد و استقرار پیدا کرد، و بعد هم رای دادید به آن، این مرحله را ما طی کردیم که الآن‌ یک قانون اساسی داریم، دنبالش هم مجلس شوراست، که ان شاء الله بعد به همت همه ملت، ملی و صحیح، و با اختیار تام، مردم منتخبین‌شان را [تعیین کنند] که در امورات نظر بدهند. و آن وقت هم باید بگوییم که منتخبین چه جور اشخاصی باید باشند. در هر صورت، الآن وقت این است