حساس‌ترین اوقات برای مملکت

سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)
۲۵ تیر ۱۳۵۸/ ۲۱ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
حساس‌ترین اوقات برای مملکت

امروز روزی است که سرنوشت اسلام، سرنوشت مملکت اسلامی، باید با دست توانای ملت، مِن غیر فرقٍ بین طوایف مختلفه، این سرنوشت تحقق پیدا بکند. امروز روزی است که حساسترین اوقات است برای مملکت ما. از یک طرف، مشغول بررسی قانون اساسی باید بشوند؛ و وکلای بلاد، اهل خبره تعیین بشوند، و مطالعه کنند قانون اساسی را که اساس مملکت و سرنوشت اسلام و مملکت در آن است. و از یک طرف، ملاحظه می‌کنید که در همه جا توطئه‌هایی در کار است که نگذارند این اساس و پایه درست متحقق بشود.