قانون اساسی را بخوانید

بیانات در جمع نمایندگان مدارس کرمان (قانون اساسی- مجلس خبرگان)
۲۵ تیر ۱۳۵۸/ ۲۱ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
قانون اساسی را بخوانید

پیام من به مردم کرمان این است که در مورد قانون اساسی مطالعه کنند و نظر دهند. و نمایندگان مجلس خبرگان را کسانی انتخاب کنند که از بین علمای محل باشند؛ نه چپی باشند و نه راستی، و نه مخالف اسلام که بتوانند قانون اساسی اسلام پسند را تهیه کنند. مسائل اصلی اینها هستند؛ مسائل دیگر فرعی هستند. هر شهری مسائلی دارد. باید به اصول فکر کرد، و از تفرقه و اختلاف باید اجتناب نمود. ضمن تایید مجدد نماینده خود حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی- ایشان از اشخاص صاحبنظر هستند؛ و بهتر است بیشتر اوقات خود را در زمینه مواد قانون اساسی صرف کرده و نظر خود را برای مجلس خبرگان ارسال دارند.