لازمست که علما در این انتخابات متحد شوند

پیام به مسلمانان ایران و جهان (مجلس خبرگان- وظایف- خطبا- خطر صهیونیسم)
۳ مرداد ۱۳۵۸/ ۳۰ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
لازمست که علما در این انتخابات متحد شوند

لازم است علمای اعلام جمیع بلاد از مرکز تا آخرین استانها و شهرستانها برای رسیدن به هدف اسلامی تشریک مساعی نمایند؛ در وحدت کلمه برای انتخاب مجلس خبرگان؛ و همه مجتمعاً در کاندیدا مشترک باشند؛ و هر یک یا هر محل کاندیدای جداگانه نداشته باشند که در این تفرّق، خوف شکست و مخاطره عقب راندن اسلام و احکام مترقی آن است.
امروز چنانچه ملاحظه می‌نمایید، گروههایی که با هم اتحاد نداشته‌اند، در این امر متحد شده و کاندیدای مشترک تعیین نموده‌اند. من بیم آن دارم که شما در حق خود متفرق شوید، دیگران پیشبرد کنند. لازم است در این امر حیاتی برای مصالح اسلام از مقاصد دیگر دست برداشته و همه علما و قشرهای علاقه‌مند به اسلام، خصوصاً جوانان پر شور اسلامی، در تعیین خبرگان متحد شوند. در این صورت، خداوند تعالی با شما است. من انتظار دارم که در این چند روز کاندیداهای مشترک همه علمای بلاد و علاقه‌مندان به اسلام را در رسانه‌ها بشنوم و بخوانم.