قیام اسلامی، قانون اسلامی می‌طلبد

پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگیهای نمایندگان)
۹ مرداد ۱۳۵۸/ ۶ رمضان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
قیام اسلامی، قانون اسلامی می‌طلبد

ملت شریف با نهضت عظیم خود و قیام مردانه، با ایثار جان و خون و از دست دادن ده‌ها هزار شهیدان ارجمند و به جا گذاشتن ده‌ها هزار معلول و مصدوم، کشور را از لوث وجود خیانتکاران و اجانب پاک، و با رفراندم بی‌مانند خود به جمهوری اسلامی رای مثبت داد که حکومت عدل اسلامی برقرار و احکام مترقی اسلام اجرا شود، و از این جهت، جمهوری صد در صد اسلامی است و قانون اساسی آن باید به هیچ وجه مخالف با احکام اسلام نباشد. و برای رسیدن به این مقصود لازم است با شور و شعف، همانند رفراندم گذشته زن و مرد و بزرگ و کوچک به صندوق آرا هجوم برده و آرای خود را در آن بریزند. و هر چند ماه مبارک است و زحمت دارد، لکن این امر از عبادات بزرگ محسوب خواهد شد.