خبرگان در دین را برای این مجلس انتخاب کنید

پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگیهای نمایندگان)
۹ مرداد ۱۳۵۸/ ۶ رمضان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
خبرگان در دین را برای این مجلس انتخاب کنید

خبرگانی که برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند، باید آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نیز معتقد به اسلام و متعهد و امین و ملی‌ و مورد اعتماد و بی‌گرایش به چپ و راست و پرهیزکار باشند. ملت عزیز، سرنوشت خود را به کسی دهید که در مسیر شماست که مسیر اسلام است. در هر شهرستان و حوزه انتخاباتی علمای اعلام و معتمدین محل منتخبین خود را با وحدت کلمه تعیین، و ملت را دعوت به انتخابات آنان کنند و من امیدوارم که ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود بهره‌مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی- اسلامی حفظ نمایند. این جانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که ان شاء الله بعد از این بیان می‌کنم.