مجلس خبرگان هتل اشرافی لازم ندارد

نامه به آقای هاشم صباغیان (صرفه‌جویی در برگزاری مجلس خبرگان)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
مجلس خبرگان هتل اشرافی لازم ندارد

بسم الله الرحمن الرحیم‌
جناب آقای وزیر کشور
مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم، که عمده آنان از علمای اعلام هستند، از این نحو تشریفات نگران هستند. آنان بحمد الله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده‌اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید. و عذر برگشت ما زاد صحیح نیست؛ زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی بشود در آتیه.
2 شهریور 58
روح الله الموسوی الخمینی‌