انتخاب ملّت، روحانیون هستند

سخنرانی در جمع روحانیون شرق تهران (خدمات روحانیون و رسالت خطیر آنان)
۵ مهر ۱۳۵۸/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
انتخاب ملّت، روحانیون هستند

ملت ما این ملتی است که به مجلس خبرگان وقتی که می‌رسد، روحانی تعیین می‌کند، یا آنی که نظیر روحانی فکر می‌کند؛ الّا نادر که با زور و با فشار و تقلّبشان است. شما ملت را هیچ حساب نمی‌کنید، و بعد می‌گویید «ملتِ ما»! ملت شما- یعنی ملت ایران- این است که وقتی که به او می‌گویند که وکیل بفرست به مجلس خبرگان، می‌فهمد چه می‌کند. مجلس خبرگان یک مجلسی است برای تشخیص و پیاده کردن یک قانونی که با اسلام مخالف نباشد. ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم، ما که جمهوری مثلًا دمکراتیک نمی‌خواهیم، جمهوری غربی یا شرقی را نمی‌خواهیم، ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم.