مردم آزادانه روحانیون رو انتخاب کردند

سخنرانی در جمع روحانیون شرق تهران (خدمات روحانیون و رسالت خطیر آنان)
۵ مهر ۱۳۵۸/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
مردم آزادانه روحانیون رو انتخاب کردند

شمایی که تا حالا دیکتاتوری نکردید، همه عالَم می‌دانند که شماها فشار به کسی نیاوردید که برو رای بده، همه عالم می‌دانند که شما فشار به کسی نیاوردید که این آقا را برای مجلس مثلًا خبرگان تعیین کن، مردم آزاد رفتند تعیین کردند، حالا که این طوری است، و شما کاری انجام ندادید الّا اینکه در هر دادگاهی یک قاضی روحانی هم بوده است و این مجرمین را- اینهایی که پنجاه سال این مردم را داغ کردند و پدر این مردم را درآوردند و جوان‌های ما را کشتند و امر به کشتن کردند- این یک عدّه معدود را، این روحانی که در یک دادگاهی بوده نظارت کرده، یک حکم کرده است، حالا با اینکه یک همچو قصه‌ای بوده، اینها صدایشان درآمده.