تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرید

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (انتخابات شوراها- ولایت فقیه)
۱۲ مهر ۱۳۵۸/ ۱۲ ذی القعده ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرید

الآن شما ملاحظه کنید که در همین مجلس خبرگان، که آقایان اهل علم و علما و عدّه دیگری هستند، بعض افراد هستند که فکرشان فکر اسلامی نیست. یا اگر فکر اسلامی باشد، اسلام را درست نمی‌دانند چیست. اینها الآن در مسائلی اشکال‌تراشی می‌کنند، و لو مواجه با این است که اکثریت مخالف با آنها هستند؛ لکن در عین حالی که اکثریت مسْلم و طرفدار اسلام و اسلام را می‌دانند چی است، مع ذلک، یکی دو نفر وقتی که در یک محلی باشد که همه‌شان هم چه هستند، الّا یکی دو نفر، اشکال‌تراشی می‌کنند و چوب لای چرخ می‌گذارند. و لهذا من باید به آقایان، هم به آقایان اهل خبره، مجلس خبره، عرض کنم که تحت تاثیر قلم‌ها و قدم‌هایی که بر خلاف اسلام دارد برداشته می‌شود واقع نشوید. شما مسائل را آن طوری که فهمیدید که برای اسلام است، اسلام را تقویت کنید. خدا ناصر شماست. خداوند یاری می‌کند: إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرکُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدَامَکُمْ نصرت خدا را بدهید، خدا ناصر شماست.