می‌خواهیم طراحی شما باشد نه دشمنان

سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
می‌خواهیم طراحی شما باشد نه دشمنان

در همه جا اشکالات زیاد است، اما ما الآن بخواهیم برویم سراغ آن اشکالات‌ فرعی، ممکن است که نقشه باشد که ذهن ما را به آن طرف منصرف کنند و خودمان هم متوجه نباشیم ذهن ما را برگردانند به یک طرف دیگری، و آنهایی که می‌خواهند نتیجه بگیرند؛ ما که حالا می‌خواهیم نتیجه بگیریم، نتیجه‌اش را آنها بگیرند؛ یعنی آنها در قانون اساسی طرح بدهند. من اشخاص مختلفی که از علمای بلاد و از اشخاصی آمده‌اند اینجا و صحبت شده است گفتم آقا ننشینید تا دشمن‌های شما طرح بدهند، شما خودتان طرح بدهید، خودتان صحبت بکنید، نیایید پیش من بگویید، طرح را بنویسید بدهید به آنجایی که باید بررسی بشود، و بعد هم خودتان باید، ملت خودش باید انتخاب کند اشخاص را. البته یک معرفی هم از طرف اشخاصی که مطّلع بر اوضاع هستند و مطّلع بر افراد هستند، یک معرفی هم از آنها خواهد شد؛ لکن ملت خودش باید نظر بدهد