حواستان را پرت نکنند

سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
حواستان را پرت نکنند

آقا الآن وقت این است که راجع به این قدمی که الآن پیش داریم و الآن طرحی که هست نظر بدهیم و راجع به وکلایی که می‌خواهیم تعیین کنیم و اشخاصی که می‌خواهیم تعیین کنیم که خبره مساله هستند، چشممان را باز کنیم که مبادا یک اشخاص نابابی وارد بشوند؛ و لا اقل اشکال تولید کنند؛ نتوانند و لو اینکه یک کاری بکنند؛ لکن اشکال و هیاهو و بساط برای ما درست بکنند.