می‌خواهند شما را سرگرم کنند؛ به من هم توهین شد، واکنش نشان ندهید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)
۲۲ تیر ۱۳۵۸/ ۱۸ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
می‌خواهند شما را سرگرم کنند؛ به من هم توهین شد، واکنش نشان ندهید

در آستانه بررسی قانون اساسی، در آستانه تعیین خُبرگان برای بررسی از قانون اساسی، در آستانه تعیین سرنوشت ملت ما و سرنوشت اسلام، در آستانه سرنوشت استقلال ایران، توطئه‌هایی را در کار می‌بینم. این موقع از هر وقت حساستر و سرنوشت ملت ما در این موقع باید تعیین شود و اساس مملکت ما باید تعیین شود، توطئه‌هایی در دست اجراست، ملت هوشیار باشد!
حمله‌های مستقیماً بر بعض قوانین اسلام؛ حمله‌های بر من، اهانتهای به من، برای این است که اغتشاش ایجاد کنند.
من به ملت ایران اخطار می‌کنم و تاکید می‌کنم که اگر چنانچه هر کس با هر عنوان در این موقع حساس به من اهانت کند و بخواهد تفرقه ایجاد کند، نباید در این موقع عکس العمل نشان دهید. در این دو روز بعض مراجعات شد که برای بعض مجلات که اهانت کرده‌اند عکس العمل نشان دهند، و من در این موقع حساس جایز نمی‌دانم. بدخواهان گمان نکنند که بتوانند صفوف فشرده ملت ما را با این دسیسه‌ها به تفرقه بکشند. ملت ایران باید با هوشیاری این مراحلی را که داریم طی کند. اگر فرضاً به من سبّ کنند یا عکس مرا بسوزانند یا به من حمله کنند، در این موقع حساس کسی حق ندارد عکس العمل نشان دهد. دشمن در کمین است و در توطئه.