انقلاب کردیم که قانون آمریکایی بنویسیم؟

سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان (هدف رژیم- ویژگیهای مجلس خبرگان)
۳ مرداد ۱۳۵۸/ ۳۰ شعبان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
انقلاب کردیم که قانون آمریکایی بنویسیم؟

بعضی وقت‌ها، شاید هر چند روز یک دفعه، یکی می‌آید بیخ گوش من‌ می‌گوید دعا کنید من شهید بشوم. جوان این طور آمده است الآن به میدان. این حس، حس انسانی و حس اسلامی ما را پیروز کرده است. و روی این حس است که مردم خون خودشان را دادند. حالا بعد از اینکه رسیدیم به اینجا، ما بیاییم یک قانون امریکایی درست کنیم، یک قانون اروپایی درست کنیم، یک قانون اساسی غربی درست کنیم، خون جوانهامان را هدر بدهیم! این الآن دست خودتان است. این قانون پیش‌نویس است، پیشنویس هیچ چیز نیست. باید رای بدهید. باید نظر بکنید.
و مهم این است که خبرگان باید اسلامی، امین، مسلمان، متوجه، غرب و شرق و تحت تاثیر غربی و تحت تاثیر شرقی نباشند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی نباشند. اینهایی که می‌خواهید قرار بدهید این طور نباشد که تحت تاثیر مکتب مارکس مثلًا یا امثال اینها باشند، اینها [نباید] باشند. مجلس خبرگان را که می‌خواهید درست بکنید، باید افراد خبیر به احکام اسلام و اشخاصی که امین هستند و اشخاصی که تحت تاثیر مکتبهای انحرافی نیستند و اشخاصی که دلسوز به این ملت هستند و اشخاصی که دلسوز به اسلام هستند، یک همچو اشخاصی را البته اشخاص خبیر مطلع و مطلع بر اوضاع روز، اینها را باید تعیین بکنید تا بررسی بکنند و یک قانونی که مطابق با میل همه ملت است، که آن عبارت از قانون غیر مخالف با اسلام [است‌] و هیچ چیزش مخالف با اسلام نباشد، ان شاء الله درست بشود. و آن وقت به نظر همه مردم گذاشته بشود؛ مردم رای به آن بدهند، و آن قانون، قانون تصویب شده باشد.