به دنبال کسب وجاهت نباشید، به صلاح عمل کنید

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئه احزاب- آزادی و دموکراسی)
ساعت ۶ بعد از ظهر ۲۷ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۴ رمضان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
به دنبال کسب وجاهت نباشید، به صلاح عمل کنید

غربی، برای پیغمبر ما بدتر از آن می‌گوید که برای شما و ما می‌گوید! برای همه خلفای اسلام، برای همه آنها، می‌گویند؛ برای اینکه الآن در معرض خطر است کارشان. وقتی در معرض خطر شدند، یعنی منافعشان در معرض خطر است، البته آنها باید برای ما چه بگویند. لکن ما مسیر خودمان را طی می‌کنیم تا آنجایی که بتوانیم مسیر خودمان را طی می‌کنیم و آقایان هم مسیر خودشان را طی می‌کنند بدون هیچ باکی از حرفهای این ور و آن ور. وجاهت ما نمی‌خواهیم برای خودمان درست کنیم. نه شما می‌خواهید یک وَجیهُ المِلّه‌ای بشوید با مردم؛ اگر کسی شما را می‌شناسد، وجیه هستید. نمی‌خواهید حالا درست بکنید. نمی‌خواهید در این مجلس وجاهت درست بکنید. شما این مجلس را می‌خواهید بروید و مطابق آن طوری که ملت شما را وکیل کرده است و مطابق آنکه اسلام شما را موظف کرده است به آن طور عمل بکنید و همین طور هم عمل خواهید کرد.
و من سفارش می‌کنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند بر خلاف مسیر ملت، من سفارش می‌کنم به آنها، که طرحشان را و آرایشان را بگذارند برای یک وقت دیگری و یک وقتهای دیگری این کارها را بکنند، حالا وقت این نیست که آرائی که خلاف مسیر ملت است اظهار بکنند و حیثیت خودشان را در بین ملت از بین ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود در بین ملت. اگر در این مجلس یک چیزهایی و یک حرفهایی زده بشود که بر خلاف مسیر ملت است، اینها وجاهت خودشان را از بین‌ ملت می‌برند و خدای نخواسته بعدها برایشان خیلی نفع ندارد