این مجلس، صدبار هم که منحل بشود، باز علما انتخاب می‌شوند

سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران (توطئه گروهکها- همگامی با ملت)
۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
این مجلس، صدبار هم که منحل بشود، باز علما انتخاب می‌شوند

اینها خیال می‌کنند که اگر مجلس منحل بشود، مجلس دیگر نمی‌خواهیم؛ یا دوباره باید از سر انتخابات بشود. اگر صد مرتبه انتخاب بشود، مردم علمایشان را انتخاب می‌کنند، صد مرتبه. اگر صد مرتبه انحلال پیدا کند مجلس، و دوباره مردم [حاضر] باشند، مردم اشخاصی که متدین‌اند و اشخاصی که شناخته شده‌اند و اشخاصی که- عرض می‌کنم که- غربزده نیستند و اشخاصی که توجه به اسلام دارند، اینها [را] تعیین می‌کنند. شما باورتان بیاید که این طور نیست که شما خیال می‌کنید که اگر چنانچه منحل بشود- اولًا انحلال نمی‌شود همچو، کسی حق انحلال ندارد، خود ملت حق دارند و ثانیاً- اگر منحل بشود، یک وقت بگویید که خوب، ما قانون دیگر نمی‌خواهیم، بس است! شما حق همچو چیزی ندارید. یک وقت می‌گویید که قانون می‌خواهیم، قانون هم ملت باید تعیین کند، مجلس موسسان باشد؛ ملت متدینین را، علمایشان را، متدینینشان را تعیین می‌کند. وکلا هم وکلای دار الشورا هم باشد، باز همین طور است.